Architecture City - 13 - A natural commons

Architecture City 13
Airdate: 17.11.2023
Architecture City #13
A natural commons

Guest urban critic of City Maker Congress 2023 Mark Cridge proposes to consider the city a National Park. He has already succeeded in London and the editors of Architecture City like the idea for Rotterdam. What if we regard Rotterdam as a precious, communal, natural domain? What would it mean if all Rotterdammers rediscovered their connection with nature and felt themselves to be inhabitants of a National Park?

Architecture City episode 13 explores this idea of Rotterdam as a natural commons. About the city as a nature preserve, we speak with Shelley Long. She is a landscape architect and Canadian by birth but decided to join West 8 in the Netherlands, attracted by the systemic approach to landscape and the environment she finds here. What opportunities does she see for Rotterdam as a National Park with the Maas as its main artery?

We also speak with Karel Slot one of the first residents of CW7, Centraal Wonen Zevenkamp. This still successful initiative for collective living in Rotterdam Zevenkamp shows what it means to construct a living environment on the basis of cooperation, shared ideals and democratic decision-making processes, and how green and nature are a natural part of that.

We speak with Mark Cridge about the National Park model and the way in which ecology and democracy coincide in it in a wonderfully natural way. How, in his current role and also as an advisor to DemocracyNext and former chief executive of mySociety, does Marc Cridge view the role of citizens in this model? And how can the interests of plants, animals, and people be represented and considered in new ways?

Architecture City is a program by Catja Edens, Teun van den Ende and Jorn Konijn, produced by Operator. This episode focuses on the City Makers Congress Rotterdam and was commissioned by AIR.

Source: https://cw7.nl/over-ons/historie/

Architecture City #13
Een natuurlijke meent

Guest urban critic van het Stadmakerscongres 2023 Mark Cridge stelt voor de stad te beschouwen als een nationaal park. In Londen is hem dat al gelukt en de redactie van Architecture City ziet het voor Rotterdam ook wel voor zich. Wat als we Rotterdam gaan zien als een gekoesterd gemeenschappelijk, natuurlijk domein? En wat betekent het als alle Rotterdammers hun verbinding met de natuur hervinden en zichzelf gaan zien als bewoners van een Nationaal Park.

Architecture City aflevering 13 verkent het idee van Rotterdam als natuurlijke meent. Over de stad als natuurgebied spreken we met Shelley Long. Zij is landschapsarchitect en Canadese van origine maar besloot bij West 8 in Nederland te gaan werken, aangetrokken door de systemische benadering van landschap en leefomgeving die ze hier vindt. Welke kansen ziet zij voor Rotterdam als Nationaal Park met de Maas als hoofdslagader?

Ook spreken we met Karel Slot een van de eerste bewoners van CW7, Centraal Wonen Zevenkamp. Dit nog altijd succesvolle initiatief voor collectief wonen in Rotterdam Zevenkamp laat zien wat het betekent om je leefomgeving op basis van samenwerking, gedeelde idealen en democratische besluitvormingsprocessen vorm te geven, en hoe de groene woonomgeving daar een vanzelfsprekend onderdeel van is.

Met Mark Cridge spreken we over het model van het nationale park, en de wijze waarop daarin ecologie en democratie op wonderlijk natuurlijke wijze samenvallen. Hoe kijkt hij in zijn huidige rol en ook als adviseur van DemocracyNext en voormalige chief executive van mySociety naar de rol van de burger en de wijze waarop de belangen van plant, dier en mens op nieuwe manieren kunnen worden vertegenwoordigd en afgewogen.

Architecture City is een programma van Catja Edens, Teun van den Ende en Jorn Konijn, geproduceerd door Operator. Deze aflevering staat in het teken van het Stadsmakerscongres Rotterdam en werd gemaakt in opdracht van AIR.

Subscribe to our newsletter

Keep up to date with our latest news, merch releases and other announcements.

SUBSCRIBE

Want to help us out?

Help us keep the station running with a quick and easy donation through Paypal, or follow us on socials.

Operator: Schiestraat 18, Rotterdam, The Netherlands

Made with love by